แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

สาระที่ 2 ข้อคิดดี ๆ ในการใช้สื่อดิจิทัล

4 ทักษะการสร้างสรรค์

น้อง ๆ ควรรู้จักกับประโยชน์ของการใช้สื่อดิจิทัล และข้อพึงระวังในการใช้สื่อดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อหารายได้พิเศษ
 2. การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ
 3. การใช้สื่อดิจิทัลในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น
 4. การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อค้นคว้าข้อมูลทำการบ้านหรือรายงาน
 5. การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง
 6. การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่น
 7. การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงานหรือประชุม
 8. การใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนออนไลน์
 9. การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างตัวตนที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น
 10. การใช้สื่อดิจิทัล ในการเรียนรู้คอร์สออนไลน์ต่าง ๆ

พี่ยังมีตัวอย่างสื่อดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์มาให้น้อง ๆ ได้รับชมกันด้วยนะครับ

จากที่น้อง ๆ ได้รับชมคลิปวิดีโอ น้อง ๆ ได้รับประโยชน์ในการใช้สื่อดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์อะไรบ้าง ลองตอบคำถามพี่ในใจนะครับ

อย่าลืม!! ข้อพึงระวังในการใช้สื่อดิจิทัลในทางที่ไม่สร้างสรรค์ มี 12 ข้อ ดังนี้

 1. โพสต์หรือแชร์ข้อความด้วยถ้อยคำหยาบคาย/รุนแรง
 2. โพสต์หรือแชร์รูปลามก/อนาจาร
 3. โพสต์หรือแชร์ข้อความกลั่นแกล้งผู้อื่น
 4. การใช้สื่อสังคมออนไลน์หลอกลวงผู้อื่น
 5. การนำข้อมูลหรือเนื้อหาในสื่อออนไลน์ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิง
 6. ก๊อปปี้รูปภาพหรือข้อความผู้อื่นโดยไม่ให้เครดิต
 7. ใช้รูปผู้อื่นเสมือนเป็นรูปของตนเองบนโพรไฟล์ออนไลน์
 8. โจรกรรมข้อมูลของผู้อื่น
 9. การโพสต์ในการตำหนิ กล่าวร้าย ขู่เข็น หรือให้ร้ายผู้อื่น
 10. การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 11. โพสต์หรือแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่น่ากลัว
 12. การเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงหรือก้าวร้าวจากสื่อดิจิทัล 

พี่ยังมีตัวอย่างสื่อดิจิทัลที่ไม่สร้างสรรค์ และไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมมาให้น้อง ๆ ได้รับชมกันด้วยนะครับ

หลังจากที่น้อง ๆ ได้ชมคลิปที่จบไปแล้วนั้น น้อง ๆ ต้องพึงระวังในการใช้สื่อดิจิทัลในทางที่ไม่สร้างสรรค์ด้วยนะครับ เพราะสื่อดิจิทัลที่ไม่สร้างสรรค์อาจส่งผลเสียกับตนเอง ครอบครัว  คนรอบข้าง และสังคมส่วนรวมอีกด้วย